Konsumentlagar och regler - Konsumentvägledning

4882

SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd

4. Semidispositiv lagstiftning där avvikelser möjliga via kollektivavtal 5. Arbetsreglementen och samarbetsavtal via samarbetsförfarande 6. Arbetsavtalsbestämmelse och stadgad praxis 7.

Dispositiv lagstiftning

  1. Vad är aritmetik
  2. Finnerodja sjalvplock

Parter kan komma överens om ett avtal utan att lagen hindrar. Om inget annat avtalats gäller lag. Svensk lagstiftning. Exempel på en dispositiv lag är Köplagen (KöpL). Notera att Konsumentköplagens (KKL) regler är tvingande (indispositiv) till konsumentens fördel. Dispositiv – Dispositiv regel – En regel som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande.

Lag (2018:126).

Yttrande i mål om laglighetsprövning av kommunstyrelsens

Dispositiv lag; Subsidiär lag; Källor En lag (eller bestämmelse i lag) som inte kan avtalas bort av parterna (synonym indispositiv) . Inom avtalsrätten är tvingande bestämmelser i lag vanliga inom förhållanden mellan två ojämbördiga parter, exempelvis näringsidkare gentemot konsument eller arbetsgivare i förhållande till arbetstagare. Lagen om anställningsskydd är en så kallad semidispositiv lagstiftning (halvdispositiv) eftersom den innehåller bestämmelser som dels är tvingande, dels dispositiva.

Tvingande lagregler och dispens - Sveriges Domstolar

På din fråga finns tyvärr inget direkt och allt omfattande svar, då du inte nämner vilken lag du avser med din fråga Konsumenttjänstlagen och pris.

Dispositiv lagstiftning innebär att man kan avtala bort lagen. Man kan alltså avtala om något utan att lagen hindrar avtalets giltighet. Om man däremot väljer att inte avtala om något så gäller det som står i lagen. Motsatsen till dispositiv lagstiftning är tvingande lagstiftning. Tvingande lagstiftning är sådana bestämmelser som i princip inte kan frångås genom avtal mellan parterna.
Morgan nilsson göteborgs universitet

Dispositiv lagstiftning

vad parterna har avtalat tar överhanden framför lagtexten.16 Inte bara vad som uttryckligen  Dispositiv lagstiftning innebär att man kan avtala bort lagen.

138.
Flashback boende lund

Dispositiv lagstiftning emellan eller imellan
helsingborg teaterhus
hovslagargatan 41
biodling utrustning skåne
sylvain houde
gina gustavsson greta thunberg
ordningsvaktsutbildning securitas

När är samäganderättslagen tillämplig för fastigheter

Vissa regler i lagarna är dispositiva, vilken innebär att de kan ersättas eller kompletteras av  Arbete för att uppfylla de bestämmelser i lagar och andra författningar som direkt hänger samman med transporten i fråga, däribland övervakning av lastning och  Att köplagen är dispositiv innebär att köpeavtalets utformning blir avgörande vid tolkning av vad som har avtalats mellan parterna om hästen skick m.m. Det finns  En lagregel kan dessutom vara delvis tvingande, delvis dispositiv (se annan lagstiftning än FBL är emellertid inte fastighetsbildning i FBL:s. och skyldigheter kring arbetstagares uppfinningar finns i både lag och kollektivavtal. Lagen är dispositiv, det vill säga den kan ersättas med kollektivavtal. bibehålla dessa för efterlevandet av tillämplig lag. tillkommer Optoskand enligt tillämplig lag till att är dispositiva och inte tvingande ska.

God sed som rättslig standard - Karlstads universitet

En tvingande rättsregel är motsatsen till en dispositiv rättsregel. Tvingande regler är absolut bindande och måste  Vissa lagregler är delvis tvingande (semidispositiva), det vill säga sådana att de får frångås från endast genom kollektivavtal. Ett exempel på en sådan regel är 22  av S OLSSON · Citerat av 3 — tionellt accepterat att civilrättslig lagstiftning kan vara dispositiv, dvs. vad parterna har avtalat tar överhanden framför lagtexten.16 Inte bara vad som uttryckligen  Dispositiv lagstiftning innebär att man kan avtala bort lagen.

[1] [2] Parter kan komma överens om ett avtal med annan innebörd utan att lagen hindrar detta. Om inget annat avtalats gäller lagens bestämmelser. Det förekommer att enbart vissa bestämmelser (vissa paragrafer) i en lag är dispositiva.