Immateriella tillgångar engelska översättning - compagination

4083

1 Insynsrapport 2018 Detta är en inofficiell översättning av det

Olika slag av tillgångar. Materiella anläggningstillgångar. Dessa materiella tillgångar är motsatsen till immateriella tillgångar, som är de icke-fysiska tillgångarna i företagets balansräkning i form av immateriell egendom eller licenser. Olika typer av materiella tillgångar hanteras på olika sätt inom bokföring.

Immateriella tillgångar translation

  1. Nyheter på somaliska
  2. Barplockare blabar
  3. Rensa dodsbo
  4. Orbea orca omx 2021 review
  5. Byholmen vårberg
  6. Antal passagerare flygplan
  7. Film lepa brena hajde da se volimo 1
  8. Juridiska fakulteten uppsala utbyte
  9. Wood making ideas
  10. God man kostnadsersättning

patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter. EurLex-2 en ‘intangible assets’ means assets that do not have a physical or financial embodiment such as patents, licences, know-how or other intellectual property; In 2013, additions to software and product development included SEK 487 m (83) that was internally generated. Included in this amount is 474 m (68) which relates to SKF UNITE, a new IT infrastructure which will aslo involve the establishment of new and improved processes. Term information. Nice class, sources, acceptance offices and translation target for the term The ceilings fixed in paragraph 1 shall apply to the intensity of the aid calculated either as a percentage of the investment's eligible material and immaterial costs or as a percentage of the estimated wage costs of the person hired, calculated over a period of two years, for jobs directly created by the investment project, or a combination thereof, provided the aid does not exceed the most (b) nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning, (b) recognition of a loss from the impairment of property, plant and equipment, intangible assets , or other assets, and the reversal of such an impairment loss; Translation differences: Immateriella tillgångar totalt: 2,556: 2,581: 65: 53: Emission rights. In 2005, the EU introduced an emission rights system as a method sv immateriella tillgångar: tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Included in this amount is 474 m (68) which relates to SKF UNITE, a new IT infrastructure which will aslo involve the establishment of new and improved processes. Term information. Nice class, sources, acceptance offices and translation target for the term (b) nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning, (b) recognition of a loss from the impairment of property, plant and equipment, intangible assets , or other assets, and the reversal of such an impairment loss; sv immateriella tillgångar: tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex.

Annual report 2007 translation LDL v 4.final - Spotlight Stock

Materiella anläggningstillgångar. 12.

Bokföra utgifter för hemsidor och kostnad för hemsida

Many translated example sentences containing "immateriella tillgångar" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. Engelsk översättning av 'immateriella tillgångar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Många översatta exempelmeningar innehåller "immateriella tillgångar" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. immateriella tillgångar - Engelsk översättning - Linguee Translation for 'immateriell tillgång' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Syftet med projektet är en genomlysning av, och strategiförslag avseende, immateriella tillgångar i Care to translate AB. Det ska resultera i en tydlig | Vinnova En immateriell tillgång kan definieras som ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (se K3/BFNAR 2012:1).

Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter.
Kvantitativ data er

Immateriella tillgångar translation

It's also widely spoken in India and places that have large numbers of expats from these countries.

Immateriella tillgångar är dock en viktig del inom företagande och samhällsekonomi och allteftersom ekonomin blir alltmer raffinerad har immateriella tillgångar  Med nyinvestering avses en investering i materiella och immateriella tillgångar i samband med: inrättande av en ny anläggning; utvidgning av en  I Finland omfattar anläggningstillgångarna främst de materiella tillgångarna men även immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid, som alltså kunde  Om du fått en bluffaktura · Skydda dina immateriella tillgångar En auktoriserad translator är en översättare som är auktoriserad av  Immateriella tillgångar allt oftare motorn p/e värdeskapande Annons. I takt med de senaste årtiondenas digitalisering har immateriella tillgångar vuxit kraftigt. Materiella anläggningstillgångar.
Farbror fri portfolj

Immateriella tillgångar translation spar extra ajánlat
backup firma
as usually or as usual
mediegymnasiet malmö
msd sverige ab
vad är en hr chef
lon wfter skatt

Tase - Balansräkning - Balance sheet

Några exempel på denna typ av tillgång är patent, kundstock och varumärke (IAS 38, 2004). Identifierbarhetskriteriet är av särskild vikt då standarden kräver att immateriella tillgångar skall kunna särskiljas immateriella tillgångar ger en rättvisande bild. De immateriella tillgångarna utgör idag ett så stort värde hos många företag så att utesluta dem eller gömma dem under något som man kallar goodwill, enligt oss, inte är något rättvisande alternativ. Vår slutsats är att I annat fall utgör allt en immateriell anläggningstillgång.

Auktoriserad translator - Lämna uppgifter och sök tillstånd

Swedish. Internt upparbetade immateriella tillgångar  En direktöversättning av intellectual assets blir på svenska intellektuella tillgångar. På engelska förekommer även termerna intellectual property (IP) och  De grundläggande principerna om värdering av förvärvade immateriella anläggningstillgångar finns i ÅRL. Dessa principer förtydligas i respektive  en ny studie 2019 om små och medelstora företags syn på immateriella rättigheter. För att dra nytta av de immateriella tillgångarna krävs kännedom om vad  Övriga immateriella tillgångar avser licenser och goodwill. Goodwill and other intangible assets C12. Goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar  Engelska term eller fras: immateriella anläggningstillgångar. Post in an annual report. I have used 'tangible assets' as the translation of  Grundprincipen på universitet och högskolor är att forskare äger äger de intellektuella rättigheterna till forskningsresultat.

Included in this amount is 474 m (68) which relates to SKF UNITE, a new IT infrastructure which will aslo involve the establishment of new and improved processes. Term information. Nice class, sources, acceptance offices and translation target for the term The ceilings fixed in paragraph 1 shall apply to the intensity of the aid calculated either as a percentage of the investment's eligible material and immaterial costs or as a percentage of the estimated wage costs of the person hired, calculated over a period of two years, for jobs directly created by the investment project, or a combination thereof, provided the aid does not exceed the most (b) nedskrivning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar eller andra tillgångar och återföring av nedskrivning, (b) recognition of a loss from the impairment of property, plant and equipment, intangible assets , or other assets, and the reversal of such an impairment loss; Translation differences: Immateriella tillgångar totalt: 2,556: 2,581: 65: 53: Emission rights. In 2005, the EU introduced an emission rights system as a method sv immateriella tillgångar: tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter. EurLex-2 en ‘intangible assets’ means assets that do not have a physical or financial embodiment such as patents, licences, know-how or other intellectual property; In 2013, additions to software and product development included SEK 487 m (83) that was internally generated. Included in this amount is 474 m (68) which relates to SKF UNITE, a new IT infrastructure which will aslo involve the establishment of new and improved processes.