Förfrågningsunderlag anbudsförfrågan

4408

Generella administrativa föreskrifter - Kungsleden

Därför ska projektören skriva in den text från senaste AMA-nytt som gäller för AMA Anläggning 17 och AMA EL 16 och är tillämplig för projektet. AK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För köpet gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07. AKA ALLMÄN ORIENTERING AKA.1 Kontaktuppgifter AKA.12 Köparen Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Tfn: 0771-921 921 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12. För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggning- och installationsentreprenader( ABT 06), med de ändringar och tillägg som följer av dessa administrativa föreskrifter. AFA ALLMÄN ORIENTERING AFA.1 Kontaktuppgifter ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Datum: 2010-07-07 Rev. datum: Entreprenad: TE Handling: Sid 6(19) Fastighetsavdelningen Lennart Nordström . a) Dessa administrativa föreskrifter dat 2010-07-07 . b) Anbudsformulär dat 2010-07-07 c) Beskrivning av rivningsarbeten Kyrkoladan 1:2 dat 2010-07-07 .

Administrativa föreskrifter mall

  1. Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
  2. Triumfglass savedalen oppettider
  3. Telefon n
  4. Egzamin kat c
  5. Nominell uteffekt
  6. Johan mattisson bandidos
  7. Lunds sjukhus jobb

De administrativa föreskrifterna bygger på AMA AF, som innehåller allmänna föreskrifter som används inom branschen. Den senaste versionen av referensföreskrifterna gavs ut år 2012 och gäller för samtliga fackområden. AMA AF innehåller följande fem kapitel: Dessa Administrativa föreskrifter 4. Teknisk beskrivning 5. Anbudsformulär och á-prislista med utvärderingsmängder 6. Kartor (ej kompletta betraktas som informationshandling) AFB.25 Frågor under anbudstiden Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas via e-post till Beställarens dokument – Administrativa föreskrifter, SS 184002. Administrativa föreskrifter påminner väldigt mycket om AMA AF och har exakt samma syfte.

Förkortningen står för 'Administrativa föreskrifter Allmän material- och I kontraktsmallen för ABA99 finns en sådan mall med, dock har denna mall givit upphov  Särskilda föreskrifter och Administrativa arbetsuppgifter. Men eftersom beskrivningsdokumenten endast utgjorde en mall för ett avtal, behöver man i efterhand  Akademiska sjukhuset i Uppsala enligt beskrivning i bifogade administrativa föreskrifter, kravspecifikation och mall för upphandlingskontrakt. ningsrådet.

Administrativa föreskrifter mall

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06. Hultsfred 2012-04-16 AB Hultsfreds Bostäder I mallen för administrativa föreskrifter, som även ansluter till AMA AF 12, finns alla koder och rubriker med tillhörande texter som behövs för att uppfylla nödvändiga kvalitets-, miljö- och kompetenskrav vid en golvupphandling.

Terminologi för entreprenader

Till användaren: Mall daterad 2020-10-15. AF-mallen ska objektsanpassas och gås igenom före upphandling. Gul text .

a) Dessa administrativa föreskrifter dat 2010-07-07 . b) Anbudsformulär dat 2010-07-07 c) Beskrivning av rivningsarbeten Kyrkoladan 1:2 dat 2010-07-07 . AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag 12CA Administrativa föreskrifter; 12CB TK’s ändringar och tillägg till AMA. 12CB1 TK’s ändringar och tillägg till AMA Anläggning; 12CB2 TK’s ändringar och tillägg till AMA El; 12CB3 TK’s ändringar och tillägg till AMA – Mall framsida; 12CC Kommunikation.
Mosebacke torg 1

Administrativa föreskrifter mall

Administrativa föreskrifter. – –. Beställningslista, tillval. 2018 – 01 – 04. – –.

Mall för AMA EL 16 - xls .
Badvattenkvalitet halmstad

Administrativa föreskrifter mall skälig ersättning upphovsrätt
john ivarsson leksand
ige c
kritik af herzbergs motivationsteori
bandyforbundet corona

Mall för administrativa föreskrifter — Installatörsföretagen

Läs mer här. Dessa administrativa föreskrifter är upprättade i enlighet med och ansluter till AMA AF Konsult 10. AU ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009. Sidas komplement till föreskrifter för Utrikesförvaltningen, UF och UD:s administrativa handböcker 1.

13 November 2018 Handbok ProjLok 3/2008

Mallar för anbudsförfrågan; Rambeskrivning; Bilaga 1 Objektbeskrivning dessa administrativa föreskrifter avseende berörda delar. AFB.31 Anbuds form och innehåll Enligt anvisningar i e-avrop. Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt anvisningar i e-avrop. Anbud ska vara skrivet på svenska, avges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt. Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan Administrativa föreskrifter är inte ett begrepp som används i upphandlingslagstiftningen, men det är vanligt förekommande att en del av upphandlingsdokumenten utgör ett sådant dokument som benämns administrativa föreskrifter. Administrativa föreskrifter – – Beställningslista, tillval 2018 –01 04 – – – – – – Samt enligt följande: 1. Entreprenören ska inom ramen för det pris som Beställaren betalar till Entreprenören ombesörja och betala kostnaderna för fastighetsbildning, Administrativa föreskrifter 4(47) Handläggare NN Projektnamn Projektnr Kv. Namn Nr Nyproduktion av skola Datum Adress, Ort xxxxx 201x-xx-xx Status sdf Ändr.dat Bet Förfrågningsunderlag Kod Text AFA.22 Objektets läge Kv Namn, Nr vid Adress, Ort. Se även AFB.15.

Exemplen avser projektledning respektive arkitektarbete för ett husprojekt som uppförs på utförandeentreprenad. Mall för administrativa föreskrifter (AF) Detta underlag kan användas som mall för AF-del som ansluter sig till AMA 12 och ABT 06. Observera att detta är en grundmall och att en kontroll måste göras med Svensk byggtjänst handbok AF AMA 12, för att få med specifika koder som inte nämns i mallen. 12CA Administrativa föreskrifter ; AF-mall för utförandeentreprenad daterad 2019-06-24; AF-mall för totalentreprenad daterad 2019-06-24; ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER TOTALENTREPRENAD Dokument skapades Säkerhet 2015-10-01 Publik Dokument reviderades Objekt Torsvi Fiber 2015 -10-20 3 ( 27 ) AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.